loader
Medyczne

Tłumaczenia medyczne – najtrudniejsze tłumaczenia

Przekłady medyczne oraz farmaceutyczne to bardzo trudna dziedzina tłumaczeń. Tego typu przekładu może dokonywać jedynie osoba, która spełni określone wymagania, w tym oczywiście będzie trzeba znać język źródłowy i docelowy na poziomie doskonałym. Wymagana będzie także specjalistyczna wiedza w zakresie medycyny, biologii, chemii a niekiedy również bardzo ważna będzie znajomość na wysokim poziomie terminologii łacińskiej.

Czym dokładnie są tłumaczenia medyczne i jakich będą dotyczyć dokumentów? W tym zakresie na pewno znajdują się dokumenty eksperckie np. artykuły naukowe, czy też treści, które będą kierowane do pacjenta albo do jego rodziny, by można było poinformować o stanie zdrowia.

Aby jednak tłumaczenie było poprawne trzeba brać pod uwagę przeznaczenie uwarunkowania kulturowe a także specyfikę danego języka. Wszelkie badania medyczne informacje na temat lekarstw czy artykuły ekspertów będą wymagały zastosowania w trakcie pracy nad tłumaczeniem specjalistycznej terminologii w odpowiedniej formie a objaśnienie pojęć musi być również spójne w obu językach, nad którymi się pracuje. Dokumenty, które trafiają do pacjenta muszą być takie, że będą odpowiednio przekazywać wszystkie informacje w sposób jasny dla osoby, która nie zna dobrze tematyki. W tłumaczeniach medycznych wiele trudności będzie związanych z tłumaczeniem nazw, które pochodzą z języków starożytnych. Problemem dla niektórych będzie także odpowiednie tłumaczenie skrótów. Skrót może bowiem pochodzić z wielu różnych źródeł i jeśli nie będzie dokładnie podany kontekst to trudno będzie odpowiednio wytłumaczyć i pojawią się niejasności związane z realizacja tłumaczenia.

Tłumaczenie tekstów medycznych

W ramach terminologii medycznej istnieją również nazwy chorób, które pochodzą np. od imienia i nazwiska osoby, która pierwsza odkryła albo opisała daną chorobę. Problem w tym, że nazwa ta funkcjonuje tylko w jednym języku nie będzie to uniwersalna nazwa, która będzie obowiązywać w każdym kraju. Dlatego tutaj również będzie istotne zadanie dla tłumacza, który musi znaleźć również odpowiednie oddanie tej nazwy w innym języki. Gdyby tłumacz chciał przetłumaczyć dokładnie mogłoby dojść do błędów w leczeniu, dlatego w zakresie tego typu tłumaczeń pojawia się tak naprawdę poważny problem i trzeba je dokonywać z największą możliwą starannością.

Wydawać by się mogło, że oficjalny, zwięzły i naukowy język stosowany w pismach medycznych powinien znacząco ułatwiać pracę tłumacza, jednak niekoniecznie będzie to stwierdzenie prawdziwe. Kłopot sprawia również to, że za niektórymi nazwami kryje się wiele innych znaczeń i to również będzie utrudniać wykonanie tłumaczenia. Dobry tłumacz to taki, który wie, że nazwa może nie oznaczać jednej ale kilku chorób i jego zadaniem będzie przypisanie do danego kontekstu tej konkretnej choroby, o jaką w danym przypadku będzie chodziło. Właśnie w związku z tym w zakresie tłumaczeń medycznych trzeba brać pod uwagę te wszystkie kwestie i potrzebna jest daleko posunięta ostrożność, ponieważ jest to bezpośrednio związane z ludzkim zdrowiem.

W zakresie tłumaczeń medycznych realizuje się pracę nad wieloma różnorakimi materiałami. Są także tłumaczenia medyczne promocyjne mające na celu promować jakaś działalność związaną z medycyną. Kolejna grupa tłumaczeń to również sprawy związane bezpośrednio z pracownikami szpitali, którzy będą otrzymywać również materiały szkoleniowe, tłumaczenia instrukcji obsługi urządzeń, z których korzystają lekarze a także tłumaczenie dokumentacji szpitalnej związanej z realizowanym leczeniem pacjentów.